Autoschade door wateroverlast, wat nu?

Autoschade door wateroverlast, wat nu?

Nederland is echt een “regen land”. Helaas, maar waar. Het regent hier best vaak. En wie pech heeft kan schade aan de auto krijgen als gevolg van hevige regenval. Ons land wordt regelmatig getroffen door wateroverlast welke ontstaat door onophoudelijke heftige regenbuien. We kennen de nieuwsbeelden van auto’s die door diepe plassen rijden. Horror! Als autobezitter vraagt u zich wellicht af waar u schade ontstaan door wateroverlast kunt verhalen.

Voor autobezitters met een beperkt casco of volledig casco (allrisk) autoverzekering is er echter geen reden tot bezorgdheid. Deze verzekeringsvormen dekken schade aan het voertuig veroorzaakt door extreme regenbuien of overstromingen, evenals schade door ongevallen die indirect door dergelijke weersomstandigheden worden veroorzaakt. Het is belangrijk op te merken dat er meestal een eigen risico van toepassing is, dat de verzekerde zelf moet betalen.

Autobezitters met alleen een WA-verzekering komen helaas niet in aanmerking voor dekking van waterschade. Een WA-verzekering biedt uitsluitend dekking voor schade die met de verzekerde auto aan derden wordt toegebracht en niet voor schade aan het eigen voertuig als gevolg van wateroverlast.